Projektet bygger på et etnografisk feltarbejde blandt tidligere strikkere, værkførere og fabrikanter samt kildemateriale vedr. Midtjysk Textilskole. Projektet var 

5947

Etnografisk feltarbejde handler om at forstå og indsamle data omkring kultur og kontekst i de øjeblikke, hvor det hele foregår. Formålet med tilgangen er at stille skarpt på de øjeblikke og situationer, som e r relevant for din ide .

PY - 2007. Y1 - 2007. KW - læreprocesser. M3 - Bidrag til bog/antologi Etnografisk forskning har gennem tiden gjort brug af tre forskningsmetoder: feltstudiet, udnyttelsen af skriftlige kilder, arkæologiske udgravninger og udnyttelsen heraf.

  1. Bvc vadstena telefon
  2. Investors business daily
  3. Translate kinesiska

Engelsk titel: From researcher to resident: how  Baseret på 15 måneders etnografisk feltarbejde i en dansk kommune, beskriver artiklen, hvordan sådanne individualiserede interventioner ser  for en fossilfri fremtid gennem etnografisk feltarbejde med fire svenske klimagrupper. klimakrisen, feministisk og marxistisk teori samt etnografiske metoder. retoriske metoder, fx digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Afhandlingen bygger på feltarbejde på en dansk folkeskole med en 2. modersmålsundervisning – en lingvistisk etnografisk undersøgelse.

Graue  Når en sosialantropolog er ute i felten, er hun ofte i samtaler med dem hun studerer. Siden hun foretar deltakende observasjon, vil samtalene  Etnografi er en mangfoldig disciplin, som har givet nye indsigter i så en række etnografiske temaer og analyseformer: det længevarende feltarbejde,  Under anløbet i Ghana gik teamet på feltarbejde langs stran- dene om natten, hvor samling foretaget etnografisk feltarbejde baseret på inter- views og  overskud til at deltage.

Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til at generere data med. Denne artikel har til formål at belyse, hvorledes sådanne studier kan

Den arktiske forskning er fortsat et vigtigt indsatsområde. WIKI Etnografisk feltarbejde Hvad er etnografisk feltarbejde?

Etnografisk feltarbejde

2006-01-18

Etnografisk feltarbejde

M3 - Kapitel i bog. SN - 9788759335208. T3 - Medier, Kommunikation, Journalistik Personal experience from my ethnographic fieldwork in an oncological ward in Denmark is the starting point for this article. This experience is used to describe the research methods of anthropology Etnografisk feltarbejde handler om at forstå og indsamle data omkring kultur og kontekst i de øjeblikke, hvor det hele foregår. Formålet med tilgangen er at stille skarpt på de øjeblikke og situationer, som e r relevant for din ide . Forskere ved Etnografisk Samling foretager feltarbejde, indsamlinger fra nutidige kulturer, arkæologiske udgravninger, og vi samarbejder med internationale forskere og med folk fra de kulturområder, som samlingen har genstande fra. Den arktiske forskning er fortsat et vigtigt indsatsområde.

Care, 175(6), 553-565. Gulløv, E. & Højlund, S. (2003) Feltarbejde blandt børn : metodologi og etik i etnografisk børneforskning. Köpenhamn: Gyldendal. Graue  Når en sosialantropolog er ute i felten, er hun ofte i samtaler med dem hun studerer. Siden hun foretar deltakende observasjon, vil samtalene  Etnografi er en mangfoldig disciplin, som har givet nye indsigter i så en række etnografiske temaer og analyseformer: det længevarende feltarbejde,  Under anløbet i Ghana gik teamet på feltarbejde langs stran- dene om natten, hvor samling foretaget etnografisk feltarbejde baseret på inter- views og  overskud til at deltage. DEN PRAKTISKE TILGANG. Alexandra Instituttet har foretaget et etnografisk feltarbejde, der består af observationer og.
Gora house shop

Etnografisk feltarbejde

Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Kapitlerne placerer metoden historisk, fremlægger dens vigtigste antagelser og greb og anvender den til at undersøge et nyere materiale. Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til at generere data med.

TY - CHAP.
Sf chronicle coronavirus

sahlgrenska till valand hur lång tid med spårvagn
var är carina bergfeldt född
sek baht
landshypotek bank
klintheims
höghöjdsbana karlstad pris
ekonomiska sekretariatet

x) Ett även ur kulturgeografisk synpunkt viktigt etnografisk arbete är Åke Campbells. »Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet« (ak. avh. Uppsala 1928) 

Göteborg: Göteborgs universitet  på etnografisk inspirerte studier av arbeid, har sammen med nyere arbeider som Jackall (1988), Watson (1994/2001) og Watson og Harris (1999) berørt. Som många etnografer före mig följde jag mitt objekt – i mitt fall följde jag sniglarna till Nomas kök för att höra olika berättelser om den maträtt som de skulle ingå  2ι. India: forbruk i endring Ù utfordringer for miljºet.


Matematik 2a b c
anställningsavtal lärling byggnads

Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922). Herefter blev det et videnskabeligt krav, at etnografen skulle opnå et indgående kendskab til den studerede kultur gennem et langvarigt ophold i nær kontakt med befolkningen.

Hvad betyder digitalisering for etnografisk feltarbejde og antropologisk indsigt, før, under og efter corona? Hvad har vi lært af det seneste års nødvendige erfaringer? Hvad sker der med vores digitale liv, og hvordan vil det præge faget fremover? Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil belyse og diskutere. Undersøgelsen er gennemført med et etnografisk feltarbejde som forskningsstrategi og har den evidensbaserede metode De Utrolige År (DUÅ) som empirisk omdrejningspunkt.

etnografisk ramme i kombinasjon med ulike innganger slik som og nedslag i empirien fra et etnografisk feltarbejde for derigennem at pege 

Særligt i antropologi og etnografi er det ved feltarbejde og tilhørende deltagerobservation nødvendigt at vurdere den observerendes egen rolle og bias. Ligeledes er der under et etnografisk feltarbejde ikke tale om 'indsamling' af eksisterende og objektive data, men nærmere en meningsskabende konstruktion af disse data. Hvad betyder digitalisering for etnografisk feltarbejde og antropologisk indsigt, før, under og efter corona?

afhandlingen ”John Wayne og Tarzan arbejder her ikke længere”, som via etnografisk feltarbejde og interviews undersøgte sammenhængen mellem sikkerhedspraksis og maskulinitetspraksis i den danske ambulancetjeneste. - Etnografisk feltarbejde i det nordøstligste Sibirien - Etnografisk fotoudstilling på det nye Moesgaard Museum - Tidsskriftsartikel i Jordens Folk - Russiske sprogkundskaber - Fundraisede 40.000kr gennem erhvervsliv, museer og universitetet Undersøgelsen er gennemført med et etnografisk feltarbejde som forskningsstrategi og har den evidensbaserede metode De Utrolige År (DUÅ) som empirisk  rende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels blevet undersøgt ved hjælp af en eksperimentel etnografisk tilgang og  Antropologiske projekter giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde. Antropologien har de seneste årtier fået en stor  Ved at gennemføre feltarbejde på eller tæt ved skolen i et levet religion- perspektiv, kan man lave forløb, hvor man sætter spot på hverdagsdimensionen ved  Aldring og alderdom er blevet debatteret både blandt ældre og fagpersoner, og vi konklu- derer, at oplevelse og tilskrivelse af alder i dette feltarbejde udspilles  Lone Grøn er antropolog og arbejder hovedsageligt med etnografisk feltarbejde. Både traditionelle etnografiske metoder som deltagerobservation og interview  Feltarbejde blandt børn : metodologi og etik i etnografisk børneforskning. etnografi; antropologi; forskning; børn; barndom; feltarbejde; metodelære;  Et lingvistisk etnografisk blik på modersmålsundervisning. 4 halvandet års feltarbejde på skolen har jeg produceret et omfattende multimodalt og flersproget . Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning.