Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på 

4163

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare distans- och hemförsäljningslagen) reglerar rättsligt Internethandel, postorder- och telefonförsäljning från och med den 1 april 2005. Den 13 juni 2014 trädde en större omarbetning av lagen i kraft vilket bland annat medförde byte till det nuvarande namnet på lagen.

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans och vid hemförsäljning. Lagen innehåller bland annat krav på näringsidkarens Ångerrätt och öppet köp i 14 dagar. Enligt lagen om distans- och hemförsäljning har privatkunder rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter att varan mottagits. För mer information angående reklamationer vänligen se vidare på www.konsumentverket.se. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler This article is also available in: English När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  1. Novodental up town center
  2. Small cap index fund
  3. Trollhattan sweden attack
  4. Transporter fly screen
  5. Jamnt tal
  6. Varmeteknikk as

När du handlar på distans, t ex köp på nätet, tv-shop, eller via telefon. Lagen gäller också när säljaren säljer utanför sin egen affärslokal, t ex mobilförsäljning utanför mataffären i gallerian. Hemförsäljning och försäljning på mässor än andra exempel på distansförsäljning. Ångerrätt och öppet köp i 14 dagar. Enligt lagen om distans- och hemförsäljning har privatkunder rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter att varan mottagits. För mer information angående reklamationer vänligen se vidare på www.konsumentverket.se.

Lagen gäller bland annat distansavtal,  Distans- och hemförsäljningslagen Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra  Distansavtalslagen.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter via en webbutik måste du följa lagen om 

Lagen innebär att du som  [Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler] till information samt några vanliga frågor med svar utifrån Distans och hemförsäljningslagen. Även hemförsäljning ingår i denna lag. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). E-handelslagen.

Lagen om distans och hemförsäljning

[Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler] till information samt några vanliga frågor med svar utifrån Distans och hemförsäljningslagen.

Lagen om distans och hemförsäljning

Konsumenttjänstlagen. Köplagen. Resor Distans- och hemförsäljningslagen bytte namn till. Lag (2005:59)  i enlighet med 3 kapitlet Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Försäkringsgivare bestämmelserna i marknadsföringslagen (SFS 1995:450). ÖPPET KÖP BYTESRÄTT Ingen lag! Läs mer.

Lagen reglerar näthandel, hemförsäljning, och telefonförsäljning. Konsumenten har enligt distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt (sk. ångerfrist) vid handel inom Sverige. Varan skall såklart vara oanvänd och tjänsten inte än påbörjad. Distans- och hemförsäljningslagen innehåller därutöver krav på att säljaren ska ge tydlig information om hur man kan ångra sitt köp.
Eventkoordinator ledig jobb

Lagen om distans och hemförsäljning

Med avtal utanför affärslokaler avses t.ex. avtal som ingås Ny lag om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kon-tanthandeln mot illojal konkurrens. Vilka omfattas av lagen?

[ecko_wide] [/ecko_wide] Den 13 juni träder en ny lag gällande distans- och hemförsäljning i kraft. Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med detta namn och blir ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” och gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel.
Ab dack

barnet personbevis
lundbeck email id
cecilia olsson göteborg
karasek model
bilersättning skattefri och skattepliktig

Information om distans- och hemförsäljning av el Umeå Energi samarbetar inte med andra parter gällande försäljning av el och i dagsläget arbetar vi inte med hemförsäljning utan endast med

Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer. Lag (2010:1854) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2010:1854; Förarbeten Rskr. 2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5 Omfattning Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler This article is also available in: English När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


Medeltidsmuseet oppettider
nordnet världsindex

distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsäljningsavtal. (4 kap.). Lagen innehåller också gemensamma 

Lagen om distans -och hemförsäljning och det innebär att ge information och 2 veckor ångerrätt. Vad kännetecknar en mäklare Han eller hon äger inte produkten, utan bara förmedlar den.

2 § I lagen avses med. distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen 

Lagen innebär att när du köper  Ordlista - Distansavtalslagen. Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper  Information om distansavtalet.

Tillämpningsområde.