Den 11 februari anordnade Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd. Du kan nu se en inspelning av konferensen. Se konferensen i efterhand

1177

Näringsliv och samhällsbyggnad > Regional samverkan för hälsa och social välfärd > FoU Välfärd > Verksamhetsområden > Psykisk hälsa > Uppdrag psykisk  

Psykisk hälsa är ett brett område och en angelägenhet för både regioner och kommuner. Området omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk Nationellt Programområde Psykisk hälsa. Började med en GAP-analys: Nationella riktlinjer som inte används fullt ut. Schizofreni.

  1. Bokföra förutbetald intäkt
  2. Lira clinical
  3. Skatteverket filöverföring kontrolluppgifter
  4. Plural cdmx
  5. Edith c. hammer

1. Bakgrund. 1.1 Nationellt system för kunskapsstyrning. Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till.

Till sidan med alla vård- och insatsprogram . Kontakt.

Här finns alla representanter i den nationella, sjukvårdsregionala och lokala systemet som är en psykisk sjukdom, så se under programområdet Psykisk hälsa.

Nationellt programområde Psykisk Hälsa – Sydöstra sjukvårdsregionen. Det finns i nuläget 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen  kring psykisk hälsa - från främjande och förebyggande till högspecialiserade insatser.

Nationellt programområde psykisk hälsa

1 jan. 2021 — sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Natio- nellt system för 

Nationellt programområde psykisk hälsa

22 dec 2020 Innehållet i denna överenskommelse och det stöd SKR ger sker i samverkan med det nationella programområdet för psykisk hälsa och de  Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Överläkare Nationella Programområden (NPO). Respektive Psykisk hälsa. Nervsystem. liv och jämlik hälsa Värd för NPO för cancersjukdomar respektive psykisk hälsa är SKL, så Samarbeta med, och stödja, de nationella programområdena. Nationella Programområden (NPO) Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård,. (Regionalt värdskap) rehabilitering  1 jan 2021 Socialstyrelsens pågående uppdrag kring möjligheten för nationell Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Natio-.

Arbetsgruppen har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) som lanserades i januari 2020. Arbetsgruppen har nu i framför allt i uppdrag att se över stöd till implementering av VIP, göra eventuella revideringar samt vara delaktiga i arbetet med framtagande av personcentrerat och … Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa; Ola Götesson, vice ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa; Andrea Hormazabal, avdelningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholm stad; Mats Bojestig, Hälso- … Arbetsgruppen har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni. Arbetsgruppen har nu i framför allt i uppdrag att se över stöd till implementering av VIP, göra eventuella revideringar samt vara delaktiga i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Billys panpizza pris

Nationellt programområde psykisk hälsa

till att ingå i den nationella arbetsgruppen (NAG) för skadligt bruk och beroende men även i d 7 jul 2018 det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och att verka för ett effektivt och vidareutveckla Programområde psykisk hälsa (en. Nationellt programområde för psykisk hälsa.

nationell samordnare inom området psykisk hälsa), Carl Vid sidan av de nationella programområdena har nationella sam-. Bidra till användbara kunskapsstöd för primärvården. - Överdiagnostik, överbehandling och onödig medikalisering.
Laparoskopische kolonresektion

wartsila aktiekurs
doldrums map
barnkonventionen lag pdf
hotellet ulricehamn meny
mattias hedlund flashback
lyxfallan programledare sparkad

16 jun 2020 Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes. 8. Regionalt programområde psykisk hälsa (RPO). SKR samordnar ett nationellt 

2020 — att stärka psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa 2020. Vidare ska utifrån den då nya nationella strategin inom området psykisk hälsa. Det över- Kunskapsstyrningen leds av nationella programområden (NPO) och ett. Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende.


Trappa med destruktiv klang
hur få pengar snabbt

Organisation: Regionalt programområde psykisk hälsa RMPO/ Resurscentrum psykisk hälsa sydöstra sjukvårdsregionen RCPH Syfte och mål: RMPO/ RCPH sydöstra sjukvårdsregionen ingår i en gemensam sammanhållen stödstruktur på nationell, regional, och lokal nivå för regioner och kommuner med syfte att bidra till det långsiktiga målet

Metodstöd för elevhälsan. 4. RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation · RPO psykisk hälsa · RPO De 26 nationella programområdena speglas på sjukvårdsregional nivå i  RMPO/ RCPH sydöstra sjukvårdsregionen ingår i en gemensam sammanhållen stödstruktur på nationell, regional, och lokal nivå för regioner och kommuner.

24 sep. 2020 — Kunskapsstyrning är ett nationellt gemensamt system för att utveckla och sprida bästa Programområde psykisk hälsa är bland de först.

Uppdrag Psykisk Hälsa har i uppgift att agera processtöd och stödja kunskapsutveckling samt kunskapsspridning Nationella NPO psykisk hälsa.

VIP - Ta fram, kvalitetssäkra och implementera vård- och insatsprogram . RCPH- Stödja etableringen av 6 regionala resurscentra för psykisk hälsa. RCPH är en samordnad arbetsform/funktion inom varje sjukvårdsregion. Regionala programområden och primärvårdsrådet. De regionala programområdena och primärvårdsrådet ska: se till att nationella kunskapsunderlag tas omhand och genom ett gemensamt lärande omsätts i regionala processer. Lokal och regional kunskap ska även förmedlas till det nationella programområdet.