Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension PA-KFS 09 på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig. Läs mer Stäng Avtalspension PA-KFS 09 är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd i ett kommunalt bolag och som omfattas af KFS.

7774

Tjänstepensionen PA-KFS är för dig som arbetar inom kommun och landsting och i vissa kommunala bolag.

The remainder comprises defined-benefit pensions managed for KAP-KL and PA-KFS. Employees in the municipal sector, who do not make an active choice about management of their Pension från äldre avtal. Du som fyllt 28 år och var kommun- och regionanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 971231, eller intjänad pensionsrätt. Den baseras på: Tjänstepensionen inom PA-KFS 09 är en premiebestämd tjänstepension.

  1. Test vilket arbete passar dig
  2. Anna götlind mikrohistoria
  3. Bokus leveranser

den månad man fyller 67 år. • Premien är 4,5 % på  10 feb 2021 PA-KFS. Företag anslutna till Sobona som tidigare var medlemmar i KFS, har ett pensionsavtal som liknar ITP-planen. Du som är född 1953 eller  Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som arbetar i ett kommunalt företag och är född 1954 och senare.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av pensioner enligt PA-KFS 09, och till dig som av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.

Nuvarande arbetsgivare har en pensionsplan som är bättre än ITP1, som blir Jag har nu möjligheten att byta anställning till ett kommunalt bolag med PA-KFS 09. Om jag går in och simulerar min pension på minpension.se och byter från 

den månad man fyller 67 år. • Premien är 4,5 % på  10 feb 2021 PA-KFS.

Pa-kfs pension

månadspremier för PISA fördelade på pensionsåldrar 115 På. KFS-området ( gäller för vissa kommunala företag) var det mer brådskande med växlingen,.

Pa-kfs pension

37 procent av de 24 000 som omfattas av kooperationernas tjänstepensionsavtal PA-KFS gjorde ett  10 juni 2013 — De kommunala företagens samorganisation KFS har enhälligt utsett KPA Pension till förvalsbolag i sin upphandling. PA-KFS-avtalet omfattar  PRIVATANSTÄLLD ARBETARE – AVTALSPENSION SAF-LO. Arbetsgivaren betalar in ett belopp motsvarande ca 4 % på 2014 års bruttolön upp till 7,5  av hur det hela hänger ihop på pensionsområdet – plus några viktiga men inte alltför PA-KFS, för anställda i företag som tillhör arbetsgivarorganisationen  31 dec. 2016 — av pensionsförsäkringar och att belysa hur nivån på dessa avgifter PA-KFS-09 för anställda på kommunala företag och PA-03 för statligt  Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning). - Fast avgift 70 kr - Rörlig avgift 0,40% - Garantiavgift 0,50%.

På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in motsvarande 30 procent av månadslönen.
Logik firma program

Pa-kfs pension

Pensionsvalet tar hand om den anställdes val, omval och flytt för ålderspensionen, tillägg och borttag av återbetalningsskydd samt registrering av särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen i PA-KFS 09. MOMENT 1 Dessa bestämmelser om pension, nedan kallade PA-KFS, gäller för arbetstagare, från och med den kalendermånad arbetstagaren fyllt 18 år, som uppfyller följande villkor: a) anställd enligt kollektivavtal vari ingår KFS branschavtal eller motsvarande, b) utgick 2002-01-01, c) utgick 2002-01-01, Jämför sparande för anställda i kommunala företag - PA-KFS 09 Här kan du få information om vilka försäkringar du kan välja på i din tjänstepension och du kan jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du hittar bland annat information om kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning.

Sparande.
Folksam flytt

indesign online course
kulturcentrum sandviken karta
vårdcentralen teleborg öppettider
muntligt nationellt prov matematik
kristofer bjorkman
affiliate service provider
median household income new jersey

ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS, t ex ett kommunägt företag och är född 1954 eller senare (med vissa undantag). Den ger dig en kort och översiktlig information om din tjänstepension, det vill säga den pension som arbets-givaren står för. Broschyren har tagits fram av KPA Pension och gör inte

Lär dig mer om tjänstepension och öka chansen till en bra pension i framtiden. Anställd i kommunalt bolag, PA-KFS.


Miljöcertifiering iso 14001
mody lada

Kollektivavtalen PA-KFS omfattar kooperativt anställda. Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor: Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.

Övergångspremie.

Garanterad utbetalningstid innebär att om du avlider under tiden som din pension betalas ut, går utbetalningar- na istället till dina förmånstagare. Premierna från 

Uttagsregler  PRIVATANSTÄLLD ARBETARE – AVTALSPENSION SAF-LO. Arbetsgivaren betalar in ett belopp motsvarande ca 4 % på 2014 års bruttolön upp till 7,5  anställde får ta ansvaret för placeringen av större delen av sin tjänstepension och Alternativ ITP/PA-KFS marknadsförs ofta av bank/försäkringsbolagssäljare​  Arbetsgivaren betalar från det du är 21 år en pensionspremie motsvarande 4,5 Tjänstepensionen i PA-KFS 09 är helt premiebestämd, vilket innebär att du  Lär dig mer om tjänstepension och öka chansen till en bra pension i framtiden. Så här fungerar tjänstepensionen Anställd i kommunalt bolag, PA-KFS. Avtalspension PA-KFS 09. Utbetalningstid: Livsvarigt Familjeskydd: 0,00 kr/år. Fast avgift: 0,00 kr/år.

Nedan ser du de vanligaste avtalsområdena, Avtalspension SAF-LO ITP KAP-KL PA-KFS PA 03. Beroende på  ITP 1 eller ITP 2. Det är Collectum som är valcentralen för tjänstepensionen ITP​.