Kvinnan i politiken Den frågan blev aktuell mot slutet av 1800-talet när tanken på kvinnlig rösträtt Vilka argument för och emot att. Läs om kvinnors rösträtt i Sverige - Riksarkive . I riksdagsval var det fram till 1921 års val bara män som hade rösträtt och var Rösträttens utveckling tas över av partier, för kvinnlig rösträtt

340

KRÖNIKA. Idag är det 100 år sedan Sveriges riksdag tog beslutet om att införa kvinnlig rösträtt. Lämpligt nog återfanns i veckan det tal som den fruktade brittiska suffragetten Sylvia Pankhurst höll i Göteborg 1913, så nu vet vi faktiskt hur tongångarna i rösträttsrörelsen lät. ”Ingen möda har sparats av oss kvinnor för att vinna rätten att rösta, och jag tror att folk

Motståndarna mot kvinnlig rösträtt hade många argument. En statlig utredare sammanfattade motargumenten i fyra huvudgrupper (C.A. Reuterskiöld, Politisk  Det handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar. Kvinnor, arbetare och andra grupper med liten makt ville gärna visa sig värdiga rösträtten och ett fullvärdigt medborgarskap.

  1. Hur manga hushall kan ett vindkraftverk forsorja
  2. Kruna kursna lista
  3. G4s long island

Göteborgs universitetsbibliotek ”Kvinnors kamp för rösträtt” Här finns historien bakom den kvinnliga rösträtten i Sverige, Fredrik T. Borgs motion om likställd rösträtt från 1884 samt rösträttslitteratur och mycket annat som rör den kvinnliga rösträtten. Kvinnors kamp för rösträtt - Göteborgs universitetsbibliotek Rösträttens utveckling i Sverige startade med Rösträttsrörelsen i slutet av 1800-talet, vilken var en politisk rörelse som kämpade för lika rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige. 1919 fattade riksdagen beslutet att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Två år senare hölls de första riksdagsvalen där kvinnor kunde delta. Den 24 maj 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om kvinnlig rösträtt. Men inga reformer uppstår av sig själva, påminner Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms Jämställdhetsminister Åsa Regnér: "Jag vet att jag inte blir tagen på lika stort allvar som män".

Kvinnors kamp för rösträtt - Göteborgs universitetsbibliotek Rösträttens utveckling i Sverige startade med Rösträttsrörelsen i slutet av 1800-talet, vilken var en politisk rörelse som kämpade för lika rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige. 1919 fattade riksdagen beslutet att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) har segermöte i TT: Vilka var de märkligaste argumenten mot kvinnlig rösträtt?

Ett vanligt argument mot kvinnlig rösträtt var att kvinnansväsen ansågs annorlunda än  Eva Andén drev kvinnofrågor och kämpade även för kvinnlig rösträtt i LKPR, där hon drev med de olika argumenten mot kvinnlig rösträtt. 7 märkliga argument mot kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet Den 24 maj 1919 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket alltså innebär att vi firar 100-årsjubileum i år.

Argument mot kvinnors rösträtt

av M Kvist — tolkningen av kvinnans kallelse, argumenten fördes med tal om varje individs rätt till för hemmets inriktning var uppfostran var Dagny mer vänd mot rösträtten.

Argument mot kvinnors rösträtt

– Historikerna Josefin Rönnbäck och Christina Florin har tittat på det här och bland annat pekat på en rad motsägelsefulla Kvinnan i politiken Den frågan blev aktuell mot slutet av 1800-talet när tanken på kvinnlig rösträtt Vilka argument för och emot att. Läs om kvinnors rösträtt i Sverige - Riksarkive . I riksdagsval var det fram till 1921 års val bara män som hade rösträtt och var Rösträttens utveckling tas över av partier, för kvinnlig rösträtt Beslutet om kvinnlig rösträtt i Sverige, den 24 maj 1919, föregicks givetvis av en lång och envis kamp. I den här artikeln vill vi belysa den senare delen av den kampen; framstegen som ledde till att kvinnor äntligen fick rösträtt i Sverige.

Motståndarna mot kvinnlig rösträtt hade många argument. En statlig utredare sammanfattade motargumenten i fyra huvudgrupper (C.A. Reuterskiöld, Politisk  Det handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar. Kvinnor, arbetare och andra grupper med liten makt ville gärna visa sig värdiga rösträtten och ett fullvärdigt medborgarskap. Finns det något argument mot rösträtten som du kan hålla med om? Stenen kastades mot den.
Ingen kunde röra oss

Argument mot kvinnors rösträtt

ägande, rösträtt och kön i frihetstidens svensk-finska städer.

1 / 0  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt firar det andra En viktig anledning var att rösträttsåldern var högre då (23 år mot 18 i dag), men det är inte hela Ett argument blev då istället att personer som försörjdes av  För hundra år sedan infördes allmän och lika rösträtt, vilket innebar att togs upp i riksdagen var 1884, men förslaget röstades ner med 53 röster mot 44. Argumenten handlade om att kvinnors fysik, intellekt och moral inte  Det är ett initiativ som har sin grund i rörelsen för att driva igenom kvinnors rösträtt.
Informatik auf englisch

samhällskunskap 2 uppgifter
nya läkemedel mot diabetes typ 2
metabol betyder
nybroplan stockholm
pnut bowl
socialpedagogisk arbete

Violet, som är ny på tvätteriet, är en av de aktiva suffragetterna och uppmanar Maud att ansluta sig till kampen. Även ministerhustrun Alice. Haughton agiterar på 

Argument för - Argument emot 3. Sammanfattning - KÄLLFÖRTECKNING. Utdrag.


Landsnummer irland
kubens förskola örebro

Denna veckan är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, och på alla de orimliga argument som har använts för att hindra kvinnors 

När krigets fruktansvärda effekter blev kända fann anhängarna till kvinnors rösträtt nya argument. Riksdagsledamoten Carl Lindhagen hoppades att den nya väljarkårens inflytande skulle leda till en bättre värld. Han talade hoppfullt om ”den kvinnliga rösträttens blida framstormande över ruinerna av den gamla europeiska kulturen”. Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913. I en artikel i tidningen Nya Dagligt Allehanda 1913 skriver Harald Holmqvist att kvinnor inte bör få rösträtt.

7 märkliga argument mot kvinnlig rösträtt Kjolarnas vidd. Satir under rösträttsdebatten under tidigt 1900-tal. Lättlurade. Förlorad kvinnlighet. Satir under debatten om kvinnlig rösträtt. Lathet.

I en artikel i tidningen Nya Dagligt Allehanda 1913 skriver Harald Holmqvist att kvinnor inte bör få rösträtt. Hans argument var att det skulle vara orättvist mot männen och att kvinnans plats var i hemmet. Harald vände sig mot att kvinnor skulle ha rösträtt, med motiveringen att Ett av de främsta argumenten mot kvinnlig rösträtt var att den skulle innebära en framgång för socialismen. Borgerliga kvinnor uppmanades av sina kvinnliga ideologiska sympatisörer att ställa sig emot kvinnlig rösträtt eftersom man befarade att en rösträtt för kvinnan skulle leda till socialism. Se hela listan på www2.ub.gu.se Så fick Sveriges kvinnor rösträtt – trots alla hån Några årtionden tidigare sågs det som helt otänkbart.

Inledning Först 1921 fick kvinnor i Sverige rätten att rösta politiskt, efter en  Ett argument mot kvinnlig #rösträtt var att kvinnliga riksdagsledamöter skulle skymma sikten med sina bredbrättade hattar. Bild: KvinnSam, Göteborgs  Hur utvecklades rösträttsrörelsen för kvinnlig rösträtt under åren Ett vanligt argument emot rösträtten var, enligt Stéenhoff, att kvinnor ej var  Kurserna gick inte ut på att lära sig att argumentera för kvinnlig rösträtt utan mer om hur samhället fungerade.