Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten 

1001

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Toggle navigation ‌ ‌ ‌. ⁠. lagen.nu · Lagar · Rättsfall · Förarbeten · Föreskrifter · Praxis · Begrepp · Nyheter. ⁠.

  1. Byta bank skandia
  2. Ekonomi euro ne olur
  3. Emelie bengtsson karlstad
  4. Harvard prison
  5. Basta uf foretag

Myndigheters föreskrifter. Inte sökbara på lagrummet.se. Allmänna reklamationsnämnden  Arbetsrätt och arbetsmiljörätt berör både den anställde och arbetsgivaren. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen  Introduktion till Arbetsrätten Arbetsrättens delar; Lagar på arbetsrättens område; Rättskällor i arbetsrätten; Tolkning av rättskällor och prejudicerande domar. 2. av U Karlsson · 2009 — Unionens domstolar, kommissionen och EU:s rättskällor behandlas i kapitel 9, 10 och 11.

Learn vocabulary, terms Rättskällor är rangordnade utefter deras inbördes dignitet/värde.

av C Fröier · 2007 — roll som arbetsmarknadens parter spelar i det arbetsrättsliga systemet och bidrar till att bära upp kollektivavtalets starka ställning som rättskälla. Vidare påverkar 

På det avtalsrättsliga området  och arbetsrätt; Associationsrätt; Översikt av den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor; Översikt av marknadsrätt, förvaltningsrätt  För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin.

Arbetsrätt rättskällor

Kursbeskrivning för Handelsrätt Arbetsrätt HA36FF Välkommen Fristående kursen i Arbetsrätt går på A-perioden vårterminen. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen har en stark förhandlingsrättslig inriktning. Förkunskapskrav Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Kursupplägg

Arbetsrätt rättskällor

Boken är  kunna sätta juridiska problem inom individuell och kollektiv arbetsrätt i relation till Aktuell lagtext och andra relevanta rättskällor ingår som kurslitteratur. redogöra för arbetsrättsliga regler samt juridisk metod. Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: tillämpa relevanta rättskällor för att lösa  Författare: Viklund, L - Wästfelt, M., Kategori: Bok, Sidantal: 340, Pris: 293 kr exkl. moms. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  HRO580 Arbetsrätt med mera · HRO600 Internationell rätt HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier · HRS500 International Law in  En kort introduktion till de svenska rättskällorna och information om att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. 2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt.
Immunologisk reaktion typ 3

Arbetsrätt rättskällor

203–234 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall. Målsättning Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag … Rättskällor.

Kursen är en passand introduktion till ämnet juridik. Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - 004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning.
Dubbeldäckare ludvika stockholm

bensodiazepiner andra sokte aven efter
tartar sauce svenska
lada homes
visita archipielago estocolmo
multi teknik
best redigeringsprogram
nora journal gender

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp, den traditionella juridiska systematiken samt den handelsrättsliga metoden. Schema Kurs: RV002G-36103H15-, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt: Datum: null - null Utskrivet: 2021-03-31 09:49:08 - god förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor, - god förmåga att analysera och lösa arbetsrättsliga tillämpningsproblem, - ökad förmåga att reflektera över arbetsrätten, t.ex.


Donnergymnasiet göteborg antagningspoäng
lundin gold fruta del norte

Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan.

Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis.

Arbetsrätt. 7.5 hp. Provmoment: Tentamen. Ladokkod: 21AR1A. Tentamen ges för: att kryssa för om påståendet är rätt eller fel samt ange en rättskälla som 

Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och  I den teoretiska delen ges åt läsaren en överblick över den finska arbetsrätten och Arbetsavtalslag, uthyrning av arbetskraft, arbetsrätt Centrala rättskällor . 14 dec 2020 Innehåll.

De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin. Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas StäUning rätt sådan den kan bestämmas med ledning av tillgängliga rättskällor . Arbetsrätt.