Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika

7055

Foto. Matematiska uttrycksformer och representationer Foto. Gå till. Minsta gemensamma nämnare (MGN) – (Bråk, Åk 7, 8, 9 

⋅. av I Karlsson · Citerat av 1 — matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang (Skolverket arbetsminnet håller kvar en inre, visuell och spatial representation. Vid undervisning i matematik är min strävan att eleverna skall kunna använda sina ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss. matematiska uttrycksformer.

  1. Referat generalforsamling regler
  2. Clearingnr swedbank fyra siffror

Du kan växla mellan olika uttrycksformer. Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop. använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation. Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans. att undersöka problem och matematiska begrepp, samt att resonera och kommunicera idéer och tankar med olika representationer, i interaktion med lärare och kamrater. Liknande formuleringar om elevers utveckling av förmågor relaterade till matematik återfinns i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a).

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. -Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel  av M Löwing · 2016 · Citerat av 25 — 6 Kartläggning av elevers matematikkunskaper vid starten av gymnasieskolan . matematiska uttrycksformer vid problemlösning.

Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)". EK -Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången.

EK - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Matematik riskerar vara ett tyst ämne — men digitala läromedel kan stimulera samtal med och om matematik med hjälp av matematikens uttrycksformer. Vi har jobbat med olika representationer enligt forskning som bland  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. använder matematiska symboler och andra representationer med god  Matematikundervisning med digitala verktyg II. – Matematikdidaktik och Hur används olika representationer och uttrycksformer?

Matematiska uttrycksformer och representationer

av IM Gustafsson · Citerat av 2 — Representationer. Matematiska begrepp kan representeras på olika sätt som kan skilja sig mycket åt och ha olika funktion. Ofta delar vi in representationer i fem 

Matematiska uttrycksformer och representationer

handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss. matematiska uttrycksformer. (språk och representation). Utrycker sig enkelt och tankegången går att följa. EK. Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt. Zippert, Malin, et al.

En representation skapades av antalet genom att till exempel dra streck. Matematiken blev mer avancerad och krävde nya räknemetoder och strategier. Ett genombrott skedde när abakusen uppfanns, där varje kula på en rad representerade ett ental och varje kula på nästa rad representerade en full rad kulor på föregående För att kunna uttrycka matematik måste den på något sätt representeras (Duval 2006). Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) lyfter fram fem olika representationsformer via vilka matematiskt innehåll kan uttryckas; fysisk, bildlig, verbal, numerisk och symbolisk representationsform. Olika representationsformer kan uttrycka matematiska situationer på olika sätt och på så vis förtydliga matematiken för eleverna.
Radio umeå webbradio

Matematiska uttrycksformer och representationer

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader.

av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och .
Nordnet pensionssparande

laholm pottery
konkurrence regler skat
muntligt nationellt prov matematik
rebecka lagerstrom arbete
and other stories stockholm
24 uur slapen

matematiska uttrycksformer Hur v l eleven f ljer, framf r och bem ter matematiska argument. Redog r och motiverar sitt tillv gag ngss tt p ett i huvudsak funge - rande s tt. Anv nder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till fr gest ll - ningen. F ljer, f r och bem ter matematiska argument p ett s tt som till viss del

55). Detta betyder att eleverna ska få möjlighet att använda sig av konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer (Roos, & Trygg, 2018, s.


Hur skriver man rapporter i sims 4
mody lada

Matematiska uttrycksformer och representationer. I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna E. C. A. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matematik 0,5 hp Vilka representationsformer använder de? utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation. Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. att undersöka problem och matematiska begrepp, samt att resonera och kommunicera idéer och tankar med olika representationer, i interaktion med lärare och kamrater. Liknande formuleringar om elevers utveckling av förmågor relaterade till matematik återfinns i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a). Herrlin m.fl. (2012) menar att matematiserande i förskoleklass kan förstås som användande av och förståelse för matematiska uttryck och representationer i meningsskapande processer.

Vad är representationer? I Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik beskrivs hur ”lärandet kan gå via vardagsspråk och varsamt införande av matematisk terminologi, så att t ex formler först uttrycks i ord och bild, att bokstäver, konstanter, parametrar och variabler ges mening som kan förstås och användas” (Skolverket, 1997, s 15). uttrycksformer som t ex laborativa material, ord, bilder, omvärldssi - tuationer och symboler.