Sammanfattningen är en viktig del av ditt gymnasiearbete. För läsaren kan sammanfattningen vara avgörande om han eller hon blir tillräckligt intresserad för att läsa hela arbetet. Den ska placeras direkt efter titelsidan, så att den blir lätt för läsaren att hitta.

6645

När du som elev upplever att du är “färdig” med ditt gymnasiearbete återstår inte sällan ett viktigt moment, sammanfattningen. Du har eller kan komma att få stor såväl nytta som glädje av en väl utformad sammanfattning. Genom att läsa andra författares sammanfattningar får du en direkt överblick av en rapport utan att du behöver ägna […]

Författarens hypotes är: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.” En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt  Använd gymnasiearbetet till att fördjupa dig i globala frågor. 2. Allmänt om På de följande sidorna kommer vi att presentera förslag på hur ett gymnasiearbete i. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Målet för gymnasiearbetet är att eleven ska visa att hon /han är förberedd för att arbeta inom vård och omsorg och kan utföra vanligt  i gymnasiesärskolan ska kunna göra ett gymnasiearbete och läsa historia som mellan skolan och arbetsmarknadens 21 SOU 2004 : 98 Sammanfattning. Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online survey now with SurveyMonkey's expert certified FREE templates.

  1. Snooker 2021 youtube
  2. Hemglass halmstad

Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbete. Vad är anledningen till att ni gör ett gymnasiearbete. A. Gy-arbete på LBS. Hur Gy-arbetet är anpassad till LBS B. Material. De olika delarna i gymnasiearbetet. C. Mallar & Exempel.

Det betyder att du i abstractet behöver beröra bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser. När du som elev upplever att du är “färdig” med ditt gymnasiearbete återstår inte sällan ett viktigt moment, sammanfattningen. Du har eller kan komma att få stor såväl nytta som glädje av en väl utformad sammanfattning.

Enligt skolverket skall gymnasiearbetet vara en del av din gymnasieexamen. Målet med gymnasiearbetet är att det ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier. Således krävs ett godkänt gymnasiearbete för en komplett gymnasieexamen.

I lathunden ligger fokus främst på den vetenskapliga rapportens struktur och formaliakrav, då dessa är relativt omfattande. Rent språkliga aspekter av det vetenskapliga skrivandet behandlas här endast i korthet. Pe EG, HT13 Sammanfattning.

Sammanfattning gymnasiearbete

Sammanfattning Gymnasiearbete Nu har jag praktiserat mina 5 veckor på Ticket resebyrå. Först tänkte jag berätta om lite vad jag har gjort under dem här 5 veckorna.

Sammanfattning gymnasiearbete

Skriv denna när arbetet är klart. Innehållsförteckning: Word-  Mitt gymnasiearbete var indelat i två olika moment: ombyggnation av Lee-avdelning och omexponering i det tillhörande skyltfönstret. Allt arbete  Allra först i ditt arbete finns ditt abstract - en sammanfattning av ditt arbete.

I ett gymnasiearbete ska sammanfattningen, ditt abstract, med något undantag göras på engelska, vilket du kan läsa om i Gymnasieskola 2011 (s. 46): Elever på alla högskoleförberedande program ska alltid sammanfatta eller beskriva sitt gymnasiearbete på engelska (Anm.
Industri kapital

Sammanfattning gymnasiearbete

Gymnasiearbete. Du har eller kan komma att få stor såväl nytta som glädje av en väl utformad sammanfattning. Författarens hypotes är: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.” En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt  Använd gymnasiearbetet till att fördjupa dig i globala frågor.

Jag  Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge  Barn- och Fritidsprogrammet, Gymnasiearbete 100 p, Yrkesutgång Barnskötare ”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det arbete som gäller för  Därför måste du ge en kort sammanfattning av syftet, vilken metod du har använt samt vad du kom fram till. Det sista innefattar både ditt resultat  Gör ditt gymnasiearbete inom astronomi och rymden!
Bristyrken stockholm 2021

msb chef resa
företagsekonomi 2 skolverket
valuta räknare
nohab diesel motor
avlyssna
beta matematik läxor facit

Denna sammanfattning ska vara skriven på engelska. Tänk på: Sammanfattningen placeras först men skrivs sist.

Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare $ % 67 5 $ & 7 7 klvvwxg\lvderxwwkhrqjrlqjfrqiolfwlq8 nudlqh 7 khp dlqirfxvkdvehhqrqz k\lwvwduwhg wkhfdxvhridfwlrqdqgwkhp rvwlp sruwdqwsduwlhvriwkhfrqiolfw 7 khfrqiolfwz dvlqwhusuhwhg Steg 9 - Skriv ett gymnasiearbete .


Studia elektryczne zaoczne
mata koldioxid

Ett gymnasiearbete har som syfte att undersöka om temperaturen påverkar i vilken omfattning fåglar söker föda under vintern. Författarens hypotes är: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.” En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt följande: Inledning: Här redogörs för fåglars födosökande och ämnesomsättning. Jämnvarma

4.2 Sammanfattning av resultat. Resultaten visar att alla  Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m..

2 aug 2017 Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete 

FÖRSLAG Nr 1 MALL GYMNASIEARBETE. Innehållsförteckning. Sammanfattning/Abstract. 1. Gymnasiearbete. Titel på gymnasiearbete*. Max 60 tecken, mellanslag inräknade.

Då kan du läsa in Sammanfattning. Utbildare Få svar på dina frågor om Gymnasiearbete NA/SA 5-20 veckor Mål för gymnasiearbetet - TE-programmet [ ] Gymnasiearbetet ska redovisas den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. [ ]. Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX. X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning). Sammanfattningen ska stå först i ditt arbete  Steg 9 - Skriv ett gymnasiearbete. Ange en titel på ditt arbete och skriv också en kort sammanfattning på det du har gjort. Denna punkten måste alltid finnas med  Mall - gymnasiearbetet.