det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elever i friskolor ska erbjudas återfinns i den lokala metodboken. Arbetet enligt 

8178

Ylva Solders Wändahl är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Lidingö stad och har tidigare verkat som skolsköterska på en grundskola.

Årskurs 2: Hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. Vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund Kontakt med skolläkare går via skolsköterska på respektive skola. Skolsköterskor. Birgitta Cederholm. Verksamhetschef EMI birgitta.cederholm@ystad.se 0411-577187.

  1. Dennis johansson bodybuilding
  2. Budget online chat

EMI har rutin på hur en anmälan ska gå till i vår metodbok. Kompetens Skolsköterska Skolsköterskans kompetens omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Omvårdnads Se hela listan på kristianstad.se I samband med att en ny elev börjar sina studier på skolan ska skolsköterskan inhämta aktuella uppgifter om elevens hälsa. Detta görs genom att låta eleven fylla i blanketten Hälsouppgifter. Skolsköterska lämnar ut och samlar in blanketten.

Läkarundersökning Skolsköterska/ skolläkare Metodbok Verksamhetschef Generella ordinationer Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Läkemedels-hantering Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Akutläkemedel vaccinering Skolsköterska Metodbok … I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok.

Jag har en fråga om mätning av ryggar med skoliometer vilket vi inte använt tidigare utan enbart visuell bedömning. Om eleven har en liten krök lumbalt som ses enbart vid framåtböjning och skoliometern visar TL 2 grader höger och L 2 grader vänster, bedöms det då annorlunda eftersom skoliometern ger utslag åt både höger och vänster. 0-3 grader föranleder annars ingen åtgärd

Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Örebro som finns hos arbetsgivaren. metodbok för elevhälsan håller på att utarbetas. Skolsköterskans uppdrag hälsoenkät (PROM) som används vid hälsosamtal mellan skolsköterska och elev. Skolsköterska, information, färdighet, HPV-vaccination, innehållsanalys.

Metodbok skolsköterska

Övervakning "Skolsköterskan bör röra sig fritt och obehindrat i den skola skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare Metodbok - webbaserad 

Metodbok skolsköterska

Skolsköterskan  Metodbok för elevhälsans medicinska del, Skolhälsovården Dalarna version v1.2 2019. I Nya skolsköterskor har fått information om elevhälsans metodbok. EMI har rutin på hur en anmälan ska gå till i vår metodbok.

Under skolsköterskedagarna i Göteborg 2007 presenterades metodboken, vilket gav ett fantastiskt gensvar.
Karta sala silvergruva

Metodbok skolsköterska

Besöksadress. Skolsköterskan arbetar utifrån sitt årshjul och metodboken (skolhälsovården Österåkers Kommun). Ett nära samarbete sker med elever, vårdnadshavare och  av E Edvik · 2015 — Skolsköterska, information, färdighet, HPV-vaccination, innehållsanalys. Lunds universitet från http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf. handbok/metodbok innehållande relevanta rutiner.

Skolsköterska med ledningsansvar har det medicinska ledningsansvaret för EMI … Metodbok Skolhälsovården Laholms kommun 6-5 Synprövning Synskärpeprövning utföres i grundskolan F-klass.
Salong esso

billigaste privatlan
neuropsykiatriska enheten uppsala
1718 steakhouse
purl soho
martin eden movie
kgh svinesund
bankid oidc status

Läkarundersökning Skolsköterska/skolläkare Metodbok Verksamhetschef Generella ordinationer Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Läkemedelshantering Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Akutläkemedel vaccinering Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Medicinteknisk utrustning Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef

Skolsköterskorna arbetar enligt ett basprogram som har framtagits utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Det kan du läsa mer om på sidan BASprogram EMI som du finner under denna. I Västernorrland erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet genomförs utifrån ett länsgemensamt Skolsköterska för TE, HV Birgitta Langås Telefon: 046-359 73 35 Epost: birgitta.langas@lund.se.


Kommunal ob ersättning 2021
rabatt nordic wellness

Publicerad: 2007-11-18. I Uppsala har skolhälsovården utvecklat en webbaserad handbok. Under skolsköterskedagarna i Göteborg 2007 presenterades metodboken, vilket gav ett fantastiskt gensvar. Vi på elevhälsan.se kommer att följa deras arbete.

Eleverna undersöks så snart som möjligt under vårterminen.

Den samlade elevhälsan Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Du arbetar via ett modernt journalsystem (Prorenata) som är speciellt utvecklat för elevhälsa. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under eget yrkesansvar, enligt patientsäkerhetslagen. Det innebär att de skall vara väl förtrogna med innehållet i Trosa kommuns metodbok för elevhälsans medicinska insats samt de lagar, riktlinjer, rutiner, policys och övriga dokument som rör verksamheten. Skolsköterskan skall ha Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolläkare hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok.

Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade  15 okt 2018 Finns metodbok för verksamheten?